تاریخچه مجموعه

فروشگاههای زنجیره ای خانه و کاشانه با ثابت نگاه داشتن قیمتها در بسته های قیمتی محدود و عدم تغییر قیمتها(قیمت کالاها) به رغم نوسانات بازار نقش مهمی در تثبیت قیمتها و تأمین تعادل بازار ایفا می کنند.

 این روزها که نگرانی از رشد تورم شدت گرفته است، هموطنان بسیاری از مناطق کشور با خرید از فروشگاه های زنجیره ای خانه و کاشانه از پایداری قیمت کالاها در این فروشگاه ها بهره مند می گردند. این فروشگاه ها، مجموعه بسیار متنوعی از کالاهای مورد نیاز خانوارهای ایرانی را در یک نقطه گرد آورده و آنها را در رده های قیمتی پلکانی ثابت مانند ۱۰۰۰ تومان، ۲۰۰۰ تومان، ۳۰۰۰ تومان و ... تا سقف ۹۰۰۰ تومان در اختیار مشتریان قرار می دهند. آنچه که به ویژه مشتریان را به این فروشگاه ها علاقمند می کند، قیمت مناسب همراه با کیفیت متناسب کالاهاست که تا زمانی که هنوز در انبار موجودند، به دور از تاثیرات بازار، همواره با قیمت ثابت در فروشگاه ها عرضه می شوند.