پایان فعالیت شعبه سیتی سنتر- شهر اصفهان

شعبه سیتی سنتر(شهر اصفهان) از تاریخ 8 اسفند به فعالیت خود پایان داد، ضمنا، در حال حاضر، در شهر اصفهان شعبه دروازه دولت کماکان پذیرای مشتریان گرامی می باشد.


خانه و کاشانه      1399/01/25 10:20:37