پایان فعالیت شعبه طالقانی - شهر کرج

شعبه طالقانی شهر کرج از تاریخ 14 اردیبهشت به فعالیت خود پایان داد، ضمنا با پایین یافتن فعالیت این شعبه، در حال حاضر، شرکت در استان البرز شعبه فعالی ندارد.

 

 

 


خانه و کاشانه      1398/02/25 08:30:46