پایان فعالیت شعبه نارمک - شهر تهران

شعبه نارمک (شهر تهران) از تاریخ 25 آذر ماه به فعالیت خود پایان داد، ضمنا با پایان یافتن فعالیت این شعبه، در حال حاضر، شرکت در شهر تهران شعبه فعالی ندارد.


خانه و کاشانه      1398/10/25 13:16:41