پایان فعالیت شعبه کیان سنتر - شهر مشهد

شعبه کیان سنتر شهر مشهد از تاریخ 21 فروردین به فعالیت خود پایان داد، ضمنا با پایین یافتن فعالیت این شعبه، در حال حاضر، شرکت در شهر مشهد شعبه فعالی ندارد.


خانه و کاشانه      1398/01/26 10:28:34