پایان فعالیت شعبه یاسوج- شهر یاسوج

شعبه یاسوج(شهر یاسوج) از تاریخ 29 بهمن به فعالیت خود پایان داد، ضمنا با پایین یافتن فعالیت این شعبه، در حال حاضر، شرکت در شهر یاسوج شعبه فعالی ندارد.


خانه و کاشانه      1398/11/30 16:30:49