پایان فعالیت شعبه یزد- شهر یزد

شعبه یزد (شهر یزد) از تاریخ 11 آذر به فعالیت خود پایان داد، ضمنا با پایین یافتن فعالیت این شعبه، در حال حاضر، شرکت در شهر یزد شعبه فعالی ندارد.


خانه و کاشانه      1398/09/12 08:39:14